Burnout symptomen

door nov 22, 2015burnout

Burnout symptomen

Bij steeds meer mensen wordt de diagnose stress en burnout gesteld. Bij een burnout kan je last hebben van psychische en lichamelijke klachten. Je kan bijvoorbeeld last hebben van concentratieverlies, besluiteloosheid, angst- en paniek klachten, geheugenproblemen en je hebt een gevoel van machteloosheid.

Het kan ook zijn dat je een opgejaagd voel hebt en sneller kwaad bent, maar ook neerslachtigheid en onzekerheid kunnen voorkomen. Gestrest met burnout klachten komt geregeld voor in mijn praktijk in Rotterdam maar het hoeft niet zo te zijn dat al deze symptomen aanwezig zijn.

 

Afspraak maken of meer informatie?
Therapie, mindfulness & yoga

Contactformulier06-48115597rfh.tobe@gmail.com

 • Concentratieverlies
 • Besluiteloosheid
 • Angst- en paniekklachten
 • Geheugenproblemen
 • Gevoelens van paniek
 • Snel kwaad
 • Jezelf snel ergeren
 • Gevoel van
  machteloosheid
 • Opgejaagd gevoel
 • Neerslachtig
 • Sneller agressief
 • Wantrouwen
 • Nergens zin in
 • Gevoelens van onzekerheid
 • Neiging tot verslaving

 • Constante moeheid
 • Slapeloosheid
 • Gevoel van uitputting
 • Pijn in de spieren
 • Nek- en schouderpijn
 • Spanning op de buikstreek
 • Energieloze stem
 • Hoge ademhaling
 • Vergeetachtigheid
 • Geen of weinig zin in seks
 • Snel moe of grieperig
 • Darmproblemen
 • Hoge hartslag
 • Hoge bloeddruk

De meest voorkomende klachten bij een burn-out

De meest voorkomende klachten bij een burn-out zijn lichamelijke uitputting, niet meer op kunnen laden, concentratie- en geheugenklachten, gevoelens van incompetentie en kwaadheid, gevoel van falen, slaapproblemen, piekeren, gespannen zijn en nergens meer toe kunnen komen.

Er kan sprake zijn van pijnklachten zoals hoofdpijn, maagpijn en/of spierpijn. Mensen met een burn-out wachten vaak pas tot dit moment met het vragen om hulp, vaak is er een gevoel van schaamte en falen.

Voorkomende klachten zijn daarnaast chronische moeheid, slapeloosheid, gevoel van uitputting en pijn in de nek- en schouders. Een burnout kan ook als een griep aanvoelen met spierpijn, oververmoeidheid, misselijkheid met buik en darmklachten.

De stress slaat dan letterlijk op de maag. Geen of weinig zin in seks, vergeetachtigheid, snel moe of grieperig, een hoge hartslag of hoge bloeddruk het zijn allemaal kenmerken die aanwezig kunnen zijn bij een burnout.

 

Oorzaken van een burnout

Werkstress ontstaat wanneer er geen goede afstemming is tussen de capaciteiten en/of behoeften van de persoon enerzijds en de aard van het werk en/of het team anderzijds. Deze slechte afstemming kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 • Persoonlijke eigenschappen; zoals de lat hoog leggen voor zichzelf en anderen, geen ‘nee’ kunnen zeggen, gebrekkige planningsvaardigheden of een slechte balans tussen werk en privé.
 • Inhoud van het werk; voorbeelden hiervan zijn onduidelijke taken, onduidelijke verantwoordelijkheden of voortdurende druk om te presteren.
 • Eigenschappen van het team waarin gewerkt wordt; zoals conflicten, slechte sfeer, getreiter, slecht doorspreken van afspraken, meerdere functies met strijdige belangen, weinig waardering.
 • Kenmerken van de organisatie; deze sluit niet goed aan bij de kenmerken van de persoon. Bijvoorbeeld een innovatieve organisatie, terwijl er bij de werknemer behoefte is aan stabiliteit.

Mensen met een burnout zijn vaak doorzetters, harde werkers, die uiteindelijk vastlopen en burn-out raken. Een burn-out ontstaat niet plotseling, maar geleidelijk. In een vroeg stadium zijn er vaak al signalen. Iemand is zowel voor als na zijn werk moe, heeft geen zin om te gaan werken, is vergeetachtig, prikkelbaar en kan zich slecht concentreren.

Vaak heeft de partner al een keer de opmerking gemaakt dat iemand alleen nog maar met zijn werk bezig is. Deze vroege signalen worden veelal genegeerd en iemand blijft op de oude voet verder gaan, tot het moment dat er wel gestopt moet worden, omdat het echt niet meer gaat. Dat is het moment dat iemand daadwerkelijk uitgeput is en dan spreken we van een burn-out (Keijsers et al. 2003).

 

Behandeling van burnout

Burnout blijkt goed te behandelen met cognitief gedragstherapeutische interventies. Een behandeling bestaat doorgaans uit verschillende fasen. In de eerste fase van de therapie is klachtenreductie het doel. De conditie verbetert en lichamelijke klachten nemen af.

De andere twee fasen bestaan uit het aanleren van vaardigheden en het onderzoeken van disfunctionele gedachten die de symptomen in stand houden. Deze fasen worden in willekeurige volgorde doorlopen.

Bij het aanleren van vaardigheden kun je denken aan het vergroten van assertiviteit, verbeteren van timemanagement of verbeteren van conflicthantering.

De disfunctionele gedachten hebben vaak betrekking op de gedachten die je hebt over jouw eigen rol als werknemer, over jouw collega’s of over de organisatie waar je voor werkt. Deze gedachten zijn disfunctioneel, wanneer het leidt tot niet-helpend gedrag en de symptomen in stand houdt.

Behandeling betekent dus ook dat je bereid bent om jouw eigen gedachten en gedrag te onderzoeken en waar nodig te veranderen. Mindfulness en individuele coaching kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Daarnaast komt het voor dat mensen na behandeling kiezen voor verandering van functie of werkplek.

Schematherapie

Schematherapie

Schematherapie is een Integratieve Cognitieve Gedragstherapie ontwikkeld door Jeffrey Young en zijn collega’s vanaf 1990.
Lees meer
Ik ben vaak bang en angstig

Ik ben vaak bang en angstig

Een scheiding kan als een geweldige schokgolf zijn die nog na dreunt. Bepaalde zekerheden zijn opeens niet meer zeker en soms kan het lang duren voordat herstel optreed.
Lees meer
Burnout Rotterdam

Burnout Rotterdam

Anders leren omgaan met angst en paniek. Zodat je tot de conclusie kan komen: Ik heb angst, maar ik ben het niet.
Lees meer
Burnout herstel

Burnout herstel

Motiverend coachen door ondersteunende, rationele gedachten te ontwikkelen. Een goede coach kijkt verder en is positief ingesteld.
Lees meer
Ik vind mezelf lelijk

Ik vind mezelf lelijk

Cognitieve therapie (CGT) gaat over de gekleurde bril die jouw betekenisverlening bepaalt. CGT kan zeer effectief werken bij psychische klachten.
Lees meer
Schematherapie

Schematherapie

Uitstelgedrag komt veel voor. Wanneer wel of niet nuttig? En hoe kan je voorkomen dat je alles uitstelt?
Lees meer
Zelfbeeld

Zelfbeeld

Schematherapie geeft handvatten om gedrag te verklaren en te veranderen. Ouder-kind-wijze volwassene schema.
Lees meer
Angst- en paniekklachten

Angst- en paniekklachten

Een scheiding kan als een geweldige schokgolf zijn die nog na dreunt. Bepaalde zekerheden zijn opeens niet meer zeker en soms kan het lang duren voordat herstel optreed.
Lees meer
Burnout oorzaken

Burnout oorzaken

Cognitieve therapie (CGT) gaat over de gekleurde bril die jouw betekenisverlening bepaalt. CGT kan zeer effectief werken bij psychische klachten.
Lees meer