U heeft een vraag of een klacht en u wilt met mij in gesprek?

Ik kan mij voorstellen dat het niet altijd makkelijk is om een klacht te bespreken. Als u dat prettig vindt dan kan u altijd een bekende of familielid meenemen. Onderstaande heb ik de folder van de klachtprocedure van het NFG opgenomen. Deze folder kunt u ook vinden op de website van het NFG (klik hier om deze te openen).

 

Folder: “Klachtenprocedure NFG”

Tijdens uw behandeling of begeleiding bij uw NFG-therapeut kan er iets mis gaan. Indien u, naar uw oordeel, onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld danwel begeleid dan kunt u een klacht indienen. Deze brochure geeft u duidelijkheid. U kunt er in lezen:

  • Hoe u een klacht moet indienen.
  • Wat u met een klacht kunt bereiken.

Uw klacht

Het is belangrijk dat u eerst zelf probeert om uw ongenoegen rechtstreeks te uiten bij uw therapeut. Want misschien berust uw klacht op ongenoegen, op een misverstand of heeft u uw therapeut niet goed begrepen. Andersom kan natuurlijk ook; de therapeut heeft u niet goed begrepen.

Wat kunt u doen?

Als u merkt dat u uw klacht niet rechtstreeks met uw therapeut kunt bespreken en oplossen dan kunt u het ‘hogerop zoeken’. U kunt uw klacht schriftelijk voorleggen aan de:

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
Afdeling Registratie en Tuchtrecht-Instituut
Postbus 75
9430 AB Westerbork

Daarnaast bestaat voor u de mogelijkheid om uw klacht te melden bij de:

  • Inspectie voor de Gezondheidszorg, of;
  • de burgerlijke rechter, of;
  • de strafrechter.

Welke keus u maakt zal onder meer afhangen van de ‘zwaarte’ van uw klacht. Desgewenst kan de afdeling ‘Registratie en Tuchtrecht-Instituut’ (afgekort RTI) van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg u helpen of van advies dienen.

U stelt uw klacht op schrift (maximaal 2 A-4tjes). Zo’n brief noemen we ‘klaagschrift’. In uw klaagschrift vermeldt u (eventueel met hulp van de NFG-vertrouwenspersoon):

  • De gebeurtenis waarover u klaagt.
  • De betrokken therapeut.
  • Wanneer en waar de gebeurtenis plaats vond.
  • Wat uw klacht over de gebeurtenis is.

U probeert concreet en duidelijk te schrijven. U sluit uw ‘klaagschrift’ af met vermelding van de datum, uw naam, volledig adres en handtekening.

De NFG-vertrouwenspersoon

De NFG-vertrouwenspersoon is een onafhankelijk iemand die u namens het Registratie en Tuchtrecht-Instituut kan helpen om uw klacht op te lossen. De vertrouwenspersoon kan u informatie geven over uw rechten en kan u adviseren wat u kunt doen. Hij/zij kan ook namens u naar de betrokken therapeut toestappen, bellen of schrijven. Hij/zij stelt zich partijdig op aan uw kant! De vertrouwenspersoon is gebonden aan het Registratie en Tuchtrecht-Instituut van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Hij/zij heeft een geheimhoudingsplicht. Wat u hem of haar toevertrouwt, vertelt hij/zij zonder uw toestemming aan niemand anders. U kunt in contact komen met de vertrouwenspersoon via het secretariaat van de NFG; info@de-nfg.nl.

De klachtencommissie

De NFG heeft een klachtencommissie. Die commissie kan een o!ciële uitspraak doen over uw klacht. De klachtencommissie houdt u op de hoogte van uw klaagschriftbehandeling. De klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen. De klachtencommissie heeft een reglement dat zij hanteert. Dit reglement kunt u opvragen bij het secretariaat van de NFG; secretariaat@de-nfg.nl.

Het Registratie en Tuchtrechtinstituut (RTI) van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

Het Registratie en Tuchtrecht-Instituut van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg behandelt klachten over therapeuten. Het tuchtrechtcollege kan bepaalde maatregelen opleggen aan de aangeklaagde therapeut. Die zijn bedoeld om de kwaliteit van de zorg te bewaken. Voor schadevergoeding kunt u niet bij het Registratie en Tuchtrecht-Instituut terecht. De burgerlijke rechter en de strafrechter Een klacht tegen een therapeut kunt u ook voorleggen aan de burgerlijke rechter. U kunt daartoe besluiten als bijvoorbeeld de klachtencommissie van de NFG uw klacht ‘ongegrond’ heeft verklaard. Via de burgerlijke rechter kunt u eventueel schadevergoeding krijgen. (Een procedure bij de burgerlijke rechter kan kostbaar zijn en duurt meestal lang. Raadpleeg daarom eerst een advocaat of een rechts(hulp)instantie.) Indien u van mening bent dat uw belangen ernstig beschadigd zijn/worden door het optreden van een therapeut, bijvoorbeeld mishandeling, seksueel misbruik, chantage of iets dergelijks, dan dient u daarvan aangifte te doen bij de politie. Als de zaak voor de strafrechter komt, kan die rechter de therapeut veroordelen. Als ‘slachtoffer’ kunt u in een strafproces schadevergoeding eisen en eventueel krijgen.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Om de positie van de patiënt te versterken zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomsten (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener. De wet is op 1 april 1995 in werking getreden.

U kunt meer lezen over de WGBO op de website van postbus 51 en de overheid (www.rijksoverheid.nl). Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
Postbus 75
9430 AB Westerbork
Telefoon: 0592 – 82 00 30
E-mail: info@de-nfg.nl

Overige belangrijke adressen:
Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie
Postbus 1539
3500 BM Utrecht
Telefoon: 030 – 297 03 03

NFG-vertrouwenspersoon
p.a. NFG-RTI-vertrouwenspersoon
Postbus 75
9430 AB Westerbork
Telefoon: 0592 – 82 00 30

Contactgegevens:

Mindfulness Rotterdam
Adrianalaan 161
3053 MB te Rotterdam (Hillegersberg-Schiebroek)
Mob: 06 - 48 11 55 97
E-mail: rfh.tobe@gmail.com

Telefonisch & sms mogelijk op:
maandag t/m vrijdag 07.30u tot 18.30u

Betaalgegevens:
NL69 INGB 000 8260268
Ter name van: R.F.H. Tobe
KVK: 63557800
BTW: NL199672192.B01

Tobe Fysiotherapie:
(Psychosomatische fysiotherapie)
www.renetobe.nl

Tobe Acupunctuur:
(Acupunctuur)
www.tobeacupunctuur.nl

Relatietherapie:
(Relatietherapie)
www.relatietherapierotterdam.nu

Tarieven

Hatha Yoga
(max. 6 personen per les)
Proefles € 10,-
Losse les € 15,-
5 weken pakket € 60,-
10 weken pakket € 110,-

Mindfulness
(max. 6 personen per les)
Proefles € 10,-
Losse les € 15,-
5 weken pakket € 60,-
10 weken pakket € 110,-

Individuele therapie
Op de praktijk € 80,- per uur
Aan huis € 90,- per uur