Psychosociale therapie

In mijn praktijk gelegen in Hillegersberg-Schiebroek (Rotterdam) kan je terecht voor psychosociale therapie bij psychosociale klachten.

Psychosociale klachten zijn problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachten (psychische problemen): je voelt je bijvoorbeeld gestrest, opgebrand, somber, angstig of boos.

Het zijn problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties (sociale problemen). Burnout en stress klachten komen vaak voor.

 

Afspraak maken of meer informatie?

Contactformulier06-48115597rfh.tobe@gmail.com

 • Assertiviteitsproblemen
 • Spanningsklachten
 • Stress en burn-out
 • Angst- en paniekklachten
 • Depressie
 • Omgang met anderen
 • Verwerking van ziekte of scheiding
 • Verslavingsproblematiek
 • Verwerken van trauma’s
 • Rouw- en verliesverwerking

 

Rene en Jeske

Ik rechts samen met mijn vriendin.

 

Psychosociale problemen

Psychische problemen hebben te maken gevoelens en gedachten. Sociale problemen hebben te maken met andere mensen of instanties.

Psychosociale problemen zijn een combinatie van psychische en sociale problemen. Bij psychosociale problemen ontstaan vaak lichamelijke klachten (hoofdpijn, hartkloppingen of slecht slapen).

 

 • Tegenwoordig wordt veel van mensen gevraagd.
 • Veel informatie via televisie en internet.
 • Alles moet snel en vlug.
 • Ingewikkelde formulieren en telefoontjes met voorwaarden geeft verwarring en onzekerheid.
 • Je dient met veel mensen rekening te houden.
 • Bij extra probleem zoals ziekte, scheiding of ontslag wordt het vaak lastig om aan alle eisen te voldoen.
 • Soms lukt het niet om overzicht te houden en alles goed te regelen. Problemen stapelen zich dan op.

 

Emotioneel uit balans

Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met kleinere of grotere problemen. Vaak kunnen mensen die zelf oplossen. Soms lukt dat niet. Je ervaart bijvoorbeeld veel stress, hebt last van piekergedachten en depressieve gevoelens.  Je hebt last van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn en je hebt last van stijve nek en rugspieren.

Ook kan het zijn dat je op dit moment zo ziek bent van de stress dat je niet meer in staat bent om te werken. Je hebt of de neiging om jezelf terug te trekken of je bent juist overactief en grensloos en je voelt je emotioneel uit balans.

Je ervaart controle verlies en leidt onder je lichamelijke en psychische klachten. Een consult in mijn praktijk kan dan helpen in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek.

 

 • Sommige mensen trekken zich terug, worden stil en somber.
 • Anderen worden gespannen, opvliegend en agressief.
 • Weer anderen vluchten in alcohol of drugs.
 • Dit kan tot nieuwe problemen leiden thuis, met uw buren of op uw werk.
 • Iemand met psychosociale problemen krijgt ook vaak lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld hoofdpijn, hartkloppingen of slecht slapen.
 • Het helpt om op te schrijven met welke problemen je worstelt.
 • Vaak kan een consult in mijn praktijk goed helpen.

Wat kan je zelf doen bij psychosociale problemen?

Om overzicht te krijgen is het goed om op te schrijven met welke problemen je zit. Probeer te noteren wanneer voor het eerst de klachten zijn ontstaan, en hoe je tot heden met de klachten bent om gegaan. Schrijf daarnaast op wat volgens jou de oorzaak van de problemen is.

Als je dat hebt opgeschreven bedenk dan wat er moet veranderen om te zorgen dat het beter met jou gaat. Vaak kun je dat gemakkelijker bedenken als je het probleem bespreekt met iemand die je vertrouwt en die er niet bij is betrokken. Het kan al veel spanning wegnemen als iemand goed naar je luistert en iemand met je meedenkt.

 

Entreepand

De praktijk is gevestigd centraal in de woonwijk op de adrianalaan 161 te Hillegersberg-Schiebroek. Er kan dan ook gratis worden geparkeerd.

 

Psychosociale therapie in mijn praktijk

Soms lukt het niet om alle problemen op een rij te zetten en problemen uit elkaar te houden. Je kunt dan overstuur raken omdat er zo veel misgaat. Misschien lukt het helemaal niet meer om de dingen goed te regelen.

Je verliest het overzicht en weet niet meer welke stappen je moet nemen. Mijn therapie kan dan helpen om weer overzicht te krijgen. Ik ondersteun je bij maken van de juiste stappen zodat je jouw psychosociale problemen weer aan kan.

 

 • Het probleem, de oorsprong en de gevolgen inzichtelijk te krijgen
 • Stil te staan wat problemen met je doen (emotioneel, psychisch, lichamelijk)
 • Stress te leren herkennen, hoe stress om te buigen en om een gezonde lifestyle te ontwikkelen
 • Verwerking onder andere door ruimte en vorm te geven aan wat nu wordt ervaren, gedacht en gevoeld
 • Mogelijke oplossingen te bekijken waar je zelf nog niet aan had gedacht
 • Een stappenplan te maken
 • Indien geïndiceerd: samen op pad en bepaalde stappen doorlopen. Daarbij is het uitgangspunt: waar het kan en mogelijk is, doe je het zelf, waar nodig ondersteun ik.
 • Een probleem af te ronden. Soms zijn problemen niet op te lossen. Wel kan je leren anders met problemen om te leren gaan.

 

Kennismakingsgesprek & begeleidingstraject

Als je interesse hebt in psychosociale therapie, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek zal ik vragen wat je problemen zijn en ik licht toe wat ik voor je kan betekenen.

Indien er wordt gekozen voor een begeleidingstraject stellen we in overleg een plan van aanpak op. In een aantal gesprekken, meestal één gesprek van een uur per week, probeert u samen zo veel mogelijk zaken op te lossen. Het gaat om praktische hulp waar je meteen wat aan hebt, zodat jezelf weer verder kunt.

 

Wachtruimte

In het pand werken naast mij een Psychosomatisch Fysiotherapeut, Acupuncturist, Osteopaat, Relatietherapeut en een Kinesioloog.

 

Mijn werkwijze is eclectisch-integratief

In mijn begeleiding gebruik ik een eclectische-integratieve werkwijze. Daarmee bedoel ik dat ik afhankelijk van de situatie, de naar mijn inziens meest geschikte methodiek in zet.

Ik maak telkens een doordachte en afgewogen keuze welke werkwijze op dat moment het beste in de situatie past. Stromingen en methodes waar ik gebruik van maak zijn:

1. Cognitieve gedragstherapie

In de cognitieve gedragstherapie staat het denken centraal. Bij verschillende problemen zijn negatieve, niet-helpende gedachten een automatisch proces geworden. Het is een gewoonte geworden om op die manier te denken, zó gewoon dat je er niet eens meer bij stil staat welke gedachte je hebt. Het lijkt daardoor dat je vanzelfsprekend een bepaald gevoel krijgt naar aanleiding van een gebeurtenis of een situatie. In de cognitieve gedragstherapie leren mensen hun negatieve gedachten te herkennen en te vervangen door gedachten die helpend zijn om de problemen op te lossen.

2. Taakgerichte hulpverlening

De taakgerichte hulpverlening is probleemgericht, dat wil zeggen dat het werken aan het probleem centraal staat. Er wordt in de begeleiding uitgegaan van de probleemomschrijving. Ik help u om het probleem zodanig te formuleren dat het concreet is.

3. Systeemgerichte hulpverlening

In de systeemgerichte hulpverlening staat de communicatie tussen mensen centraal. Bij veel problemen spelen verstoringen in de communicatie een rol.

 

Begeleidingsruimte

Op de begaande vloer bevind zich de behandelruimte.

 

4. Socratische gespreksvoering

Met socratische gesprekstechnieken kan ik meer diepgang en scherpte brengen in gesprekken, en daardoor antwoord krijgen op bepaalde vragen. Deze technieken stellen mij in staat te achterhalen wat iemand bedoelt met wat hij zegt en wat zijn achterliggende denkbeelden en aannames zijn.

 

5. Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Mindfulness kan een waardevolle bijdrage leveren en een goede aanvulling zijn op de overwegend mentaal gerichte methodieken. Vanuit het perspectief van het biopsychosociale model zijn er nauwelijks methoden die alle drie de aspecten van dit model recht doen. Mindfulness doet dat wel.

 

6. Sociale dienstverlening

Sociale dienstverlening is het adviseren en informeren van mensen over materiële problemen zoals het sociale zekerheidsstelsel, huisvesting en schulden.

Schematherapie

Schematherapie

Schematherapie is een Integratieve Cognitieve Gedragstherapie ontwikkeld door Jeffrey Young en zijn collega’s vanaf 1990.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve therapie (CGT) gaat over de gekleurde bril die jouw betekenisverlening bepaalt. CGT kan zeer effectief werken bij psychische klachten.

Ik vind mezelf lelijk

Ik vind mezelf lelijk

Wat te doen als je jezelf lelijk vindt? Hoe kan je leren omgaan met dit soort gedachten?

Ik weet het niet meer

Ik weet het niet meer

Hoe krijg je weer grip op je leven? Een heldere uiteenzetting met een duidelijk stappenplan en tips.

Waarom stel ik alles uit?

Waarom stel ik alles uit?

Uitstelgedrag komt veel voor. Wanneer wel of niet nuttig? En hoe kan je voorkomen dat je alles uitstelt?

Schematherapie

Schematherapie

Schematherapie geeft handvatten om gedrag te verklaren en te veranderen. Ouder-kind-wijze volwassene schema.

Praktijk gesloten

 

Beste bezoeker / client, 

In verband met mijn sabbatical is mijn praktijk gesloten. Op dit moment heb ik geen zicht op hoelang ik met sabbatical ga.

Een droom die ik al langer begeer is een retraite centrum waarin training, coaching en bewustwording centraal staan. In mijn sabbatical wil ik onder andere onderzoeken of en hoe ik dat kan vormgeven 

Tegen de tijd dat ik meer weet en wat mijn vervolgplannen zijn laat ik jullie dat zeker weten.  

 

Met hartelijke groet,

Rene Tobe
Praktijkhouder & therapeut

You have Successfully Subscribed!

Praktijk gesloten

 

Beste bezoeker / client, 

In verband met mijn sabbatical is mijn praktijk gesloten. Op dit moment heb ik geen zicht op hoelang ik met sabbatical ga.

Een droom die ik al langer begeer is een retraite centrum waarin training, coaching en bewustwording centraal staan. In mijn sabbatical wil ik onder andere onderzoeken of en hoe ik dat kan vormgeven 

Tegen de tijd dat ik meer weet en wat mijn vervolgplannen zijn laat ik jullie dat zeker weten.  

 

Met hartelijke groet,

Rene Tobe
Praktijkhouder & therapeut

You have Successfully Subscribed!