Intake

Alvorens de behandeling gestart kan worden zal een intakegesprek plaatsvinden. Een eerste intake gesprek duurt meestal 75 minuten.

Tijdens de intake wordt gevraagd een toestemmingverklaring en een tarief en behandelovereenkomst te lezen en te tekenen. Hierin staat onder andere beschreven wat de behandeling inhoudt, wat de kosten zijn, wat je dient te doen indien je verhinderd bent en hoe betaling van nota’s wordt afgehandeld.

 

Afspraak maken of meer informatie?

Contactformulier06-48115597rfh.tobe@gmail.com

 • Inventarisatie van de klachten
 • Beknopte inventarisatie van de persoonlijke voorgeschiedenis/levensverhaal
 • Inventarisatie van huidige problemen/probleemsituaties ofwel problematische omstandigheden
 • Recente ingrijpende levensgebeurtenissen
 • Inventarisatie van de copingstrategieen (manier van omgaan met problemen/klachten)

 

Behandelplan

Vervolgens wordt het voorgestelde behandelplan besproken. Het behandelplan is meestal een samenstelling van inzichten (psycho-educatie), adviezen en technieken/procedures  die direct of indirect kunnen leiden tot:

 • Vermindering van de klachten
 • Wijziging van de probleemsituatie
 • Wijziging van de copingstrategie en/of wijziging van persoonlijkheid(strekken)

Het behandelplan bestaat meestal uit een aantal inzichten, adviezen en technieken/oefeningen uit meerdere behandelvormen. Er wordt daarnaast in afstemming de behandelingsfrequentie bepaald.

 

 • voorlichting (psycho-educatie);
 • individuele gesprekken;
 • inzichtstherapie;
 • actieve gedragsverandering;
 • stress regulatie;
 • ontspanningsoefeningen;
 • lichaamsoefeningen;
 • ademhalingstherapie;
 • trauma verwerking;
 • positiebepaling;
 • systeemgesprekken;
 • advies.

 • Mindfulness (bewustwordings-, ontspannings- en ademhalingstechnieken)
 • Lichaamswerk (o.a. leren openen en sluiten en stil staan bij en verhouden tot het gevoelsleven),
 • Cognitieve gedragstherapie (o.a. uitdagen van gedachten)
 • Schematherapie (ouder-kind schema)
 • Bio energetische analyse in combinatie met het kenschema (o.a. herkennen, erkennen, verkennen van gedragspatronen, gevoelens, lichaamshouding, bouw, beweging en ademhaling).

Hoe lang duurt een behandeling?

Een intake duurt 75 minuten; een vervolgbehandeling duurt 60 minuten.

 

Evaluatie

Na elke sessie vindt er afronding plaats, waarin eventuele oefeningen voor thuis worden doorgenomen en vragen worden beantwoord. Na 5 sessies vindt er een tussenevaluatie plaats.

 

Afsluiting en nazorg

Wanneer het einde van de behandeling nadert, zul je merken dat u de problemen waarvoor je aanklopte weer zelf kunt hanteren. Het behandeltraject wordt geëvalueerd en er wordt een aangezet gemaakt voor afronding van de behandeling.

Meestal lukt het na de behandeling je gewone leven weer zelfstandig op te pakken. Soms is toch steun of nazorg nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek.

Ook kan worden doorverwezen naar een andere instantie. Doorverwijzing vindt altijd plaats via de huisarts.

 

Klachten(regeling)

Heb je een klacht, bespreek deze dan. Indien we er samen niet uitkomen, kun je contact opnemen met het NFG voor verdere informatie zie de klachtregeling.

Het gaat niet goed

Het gaat niet goed

Leren herkennen wat stress met je doet. Zodat je vanuit herkenning (gezondere) keuzes kan maken.

Waardoor stress?

Waardoor stress?

Wat is de reden dat je stress ervaart? En hoe krijg je belasting en belastbaarheid weer in balans?

Gespannen buik stress

Gespannen buik stress

Hoe komt het? Wat is het? En 9 tips om anders met een gespannen buik bij stress om te gaan. 

Wat gebeurd er in het lichaam bij stress?

Wat gebeurd er in het lichaam bij stress?

Zoals een soldaat het omschreef: “Het is alsof ik op duizend toeren zit, terwijl iedereen om me heen kalmpjes dertig toeren draait. Ik voel me opgefokt en kan me nergens ontladen.”

Traumatische ervaring

Traumatische ervaring

Wanneer is iets traumatisch? Welke therapie vormen zijn er? Hoe gaan die therapieën helpen om het trauma te verwerken?

Praktijk gesloten

 

Beste bezoeker / client, 

In verband met mijn sabbatical is mijn praktijk gesloten. Op dit moment heb ik geen zicht op hoelang ik met sabbatical ga.

Een droom die ik al langer begeer is een retraite centrum waarin training, coaching en bewustwording centraal staan. In mijn sabbatical wil ik onder andere onderzoeken of en hoe ik dat kan vormgeven 

Tegen de tijd dat ik meer weet en wat mijn vervolgplannen zijn laat ik jullie dat zeker weten.  

 

Met hartelijke groet,

Rene Tobe
Praktijkhouder & therapeut

You have Successfully Subscribed!

Praktijk gesloten

 

Beste bezoeker / client, 

In verband met mijn sabbatical is mijn praktijk gesloten. Op dit moment heb ik geen zicht op hoelang ik met sabbatical ga.

Een droom die ik al langer begeer is een retraite centrum waarin training, coaching en bewustwording centraal staan. In mijn sabbatical wil ik onder andere onderzoeken of en hoe ik dat kan vormgeven 

Tegen de tijd dat ik meer weet en wat mijn vervolgplannen zijn laat ik jullie dat zeker weten.  

 

Met hartelijke groet,

Rene Tobe
Praktijkhouder & therapeut

You have Successfully Subscribed!