Psychosociale therapie

Visie

Ik vind het belangrijk dat mensen zich veilig voelen tijdens een hulpverleningsgesprek. Dit probeer ik te bieden door goed te luisteren, transparant te zijn over mijn hulpverleningshandelen, af te stemmen met de cliënt en af te spreken dat alles wat wordt besproken onder mijn geheimhoudingsplicht valt. In overleg bepalen we het doel en de inhoud van het hulpverleningsproces. Daarbij wordt duidelijk besproken wat u van mij kan verwachten, maar ook wat ik van u zal verwachten.

Afspraak maken? Mail mij op rfh.tobe@gmail.com op bel/sms/whatsapp naar 06-48115597.
Of gebruik het contactformulier

mindfulness rotterdam

 

1. Rechten van een client

 1. Recht op informatie zoals beschreven in de WGBO.
 2. Toestemming. In principe handel ik niet als hulpverlener buiten uw medeweten om.
 3. Inzagerecht. U heeft altijd het recht om uw dossier in te zien.

 

2. Mijn hulpverlening is mensgericht

Hiermee oog ik op de kracht van de persoon. Eigenschappen te zien, die mensen in hun kracht zetten en juist sterker maken. Naar mijn inzien heeft ieder mens zijn verhaal, met zijn valkuilen en dingen die anders lopen in het leven dan men bij voorbaat had verwacht of gewenst. Hiermee leren omgaan, manieren vinden om sterker te worden en daar waar mogelijk jezelf te ontwikkelen. Uit te gaan van de mogelijkheden die iemand nog wel heeft. En deze mogelijkheden stap voor stap uitbouwen. Rekening houdende met iemands draagkracht/draaglast.

In de gesprekken staat uw hulpvraag centraal en worden mogelijkheden onderzocht om uw herstel te bevorderen. Ik maak tijdens mijn consulten gebruik van verschillende methoden en technieken.  Ik heb deze technieken door opleiding, werk en door zelf in therapie te gaan eigen gemaakt (ik ben ook ervaringsdeskundige).

Om mijn hulpverleningshandelen van kwalitatieve aart te laten zijn maak ik gebruik van het NFG evaluatieformulier, supervisie, intervisie en directe feedback.

 

3. Stromingen en methodes waar ik gebruik van maak zijn

 • Cognitieve gedragstherapie
  In de cognitieve gedragstherapie staat het denken centraal. Bij verschillende problemen zijn negatieve, niet-helpende gedachten een automatisch proces geworden. Het is een gewoonte geworden om op die manier te denken, zó gewoon dat je er niet eens meer bij stil staat welke gedachte je hebt. Het lijkt daardoor dat je vanzelfsprekend een bepaald gevoel krijgt naar aanleiding van een gebeurtenis of een situatie. In de cognitieve gedragstherapie leren mensen hun negatieve gedachten te herkennen en te vervangen door gedachten die helpend zijn om de problemen op te lossen.
 • Taakgerichte hulpverlening
  De taakgerichte hulpverlening is probleemgericht, dat wil zeggen dat het werken aan het probleem centraal staat en niet het werken aan de persoon. Er wordt in de begeleiding uitgegaan van de probleemomschrijving. Ik help u om het probleem zodanig te formuleren dat het concreet is en zich beperkt tot specifiek gedrag en specifieke omstandigheden.
 • Systeemgerichte hulpverlening
  In de systeemgerichte hulpverlening staat de communicatie tussen mensen centraal. Bij veel problemen spelen verstoringen in de communicatie een rol.
 • Socratische gespreksvoering
  Met socratische gesprekstechnieken kan ik meer diepgang en scherpte brengen in gesprekken, en daardoor antwoord krijgen op bepaalde vragen. Deze technieken stellen mij in staat te achterhalen wat iemand bedoelt met wat hij zegt en wat zijn achterliggende denkbeelden en aannames zijn.
 • Mindfulness
  Mindfulness kan een waardevolle bijdrage leveren en een goede aanvulling zijn op de overwegend mentaal gerichte methodieken. Vanuit het perspectief van het biopsychosociale model zijn er nauwelijks methoden die alle drie de aspecten van dit model recht doen. Mindfulness doet dat wel.
 • Sociale dienstverlening
  Sociale dienstverlening is het adviseren en informeren van mensen over materiële problemen zoals het sociale zekerheidsstelsel, huisvesting en schulden.

Contactgegevens:

Mindfulness Rotterdam
Mob: 06 - 48 11 55 97
E-mail: rfh.tobe@gmail.com

Telefonisch, sms & whatsapp mogelijk op:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 09.30u tot 20.00u

Tarieven

Hatha Yoga
(max. 6 personen per les)
Proefles € 10,-
Losse les € 15,-
5 weken pakket € 60,-
10 weken pakket € 110,-

Mindfulness
(max. 6 personen per les)
Proefles € 10,-
Losse les € 15,-
5 weken pakket € 60,-
10 weken pakket € 110,-

Individuele therapie
Op de praktijk € 80,- per uur
Aan huis € 90,- per uur

Praktijk gesloten

 

Beste bezoeker / client, 

In verband met mijn sabbatical is mijn praktijk gesloten. Op dit moment heb ik geen zicht op hoelang ik met sabbatical ga.

Een droom die ik al langer begeer is een retraite centrum waarin training, coaching en bewustwording centraal staan. In mijn sabbatical wil ik onder andere onderzoeken of en hoe ik dat kan vormgeven 

Tegen de tijd dat ik meer weet en wat mijn vervolgplannen zijn laat ik jullie dat zeker weten.  

 

Met hartelijke groet,

Rene Tobe
Praktijkhouder & therapeut

You have Successfully Subscribed!

Praktijk gesloten

 

Beste bezoeker / client, 

In verband met mijn sabbatical is mijn praktijk gesloten. Op dit moment heb ik geen zicht op hoelang ik met sabbatical ga.

Een droom die ik al langer begeer is een retraite centrum waarin training, coaching en bewustwording centraal staan. In mijn sabbatical wil ik onder andere onderzoeken of en hoe ik dat kan vormgeven 

Tegen de tijd dat ik meer weet en wat mijn vervolgplannen zijn laat ik jullie dat zeker weten.  

 

Met hartelijke groet,

Rene Tobe
Praktijkhouder & therapeut

You have Successfully Subscribed!